Diagnoza edukacyjna w przedszkolach - Nidzica (rodzice)

0%

 • Witamy serdecznie.


  Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie diagnozującej potrzeby edukacyjne Państwa i Państwa przedszkolaków.
  Ankieta jest przeprowadzana w związku z przygotowywaniem projektu unijnego, który będzie odpowiedzią na Państwa potrzeby i oczekiwania.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  - Działanie 2.1 - Zapewnienie równego dostępu do owysokiej jakości  edukacji przedszkolnej.

  Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

 • 1. Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole właściwie rozwija kompetencje kluczowe Przedszkolaków: *

  Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. To te kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

  Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:
  1) porozumiewanie się w języku ojczystym;
  2) porozumiewanie się w językach obcych;
  3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
  4) kompetencje informatyczne;
  5) umiejętność uczenia się;
  6) kompetencje społeczne i obywatelskie;
  7) inicjatywność i przedsiębiorczość;
  8) świadomość i ekspresja kulturalna.
  Można zaznaczyć co najwyżej 1 odpowiedź.
 • 2. Proszę zaznaczyć czy zaproponowana tematyka zajęć jest prowadzona w przedszkolu, do którego uczęszcza Pani/Pana córka/syn/podopieczny. *

  Można udzielić wielu odpowiedzi w wierszu.
  TAK - taka tematyka jest prowadzona NIE - nie ma takich zajęć; przedszkolaki nie będą zainteresowane tym tematem NIE - nie ma takich zajęć, jednak są one atrakcyjne dla przedszkolaków
  Nauczanie języka angielskiego przez sztukę / sport  
  Nauczanie języka hiszpańskiego przez sztukę / sport  
  Kodowanie / programowanie - przedszkolne tableciaki  
  Tożsamość narodowa przedszkolaków  
  Nauka przez sztukę (np. lekcje w filharmonii, metody aktywnego słuchania muzyki, audycje muzyczne, itp.)  
  Eksperymenty dla dzieci  
 • 3. Jeśli proponowany w pytaniu 2. zakres zajęć dodatkowych jest niewystarczający - proszę podać tematykę i obszary, które będą odpowiadać na potrzeby przedszkolaków.

  Odpowiedź na to pytanie nie jest obowiązkowa
 • 4. Co Pani/Pana zdaniem uatrakcyjniłoby ofertę doskonalenia w zakresie wspomagania kompetencji kluczowych?

  Proszę wskazać swoje pomysły/sugestie/inspiracje - np. jak można wykorzystać pasje/zainteresowania nauczycieli,rodziców, przedszkolaków do wprowadzenia zajęć dodatkowych dla przedszkolaków.

  Odpowiedź na to pytanie nie jest obowiązkowa.
 • 5. Co można zmienić, jak wyposażyć placówkę aby była bardziej atrakcyjna i efektywniej rozwijała kompetencje kluczowe przedszkolaków?

  Odpowiedź na to pytanie nie jest obowiązkowa
 • 6. Czy bylibyście Państwo zainteresowani poszerzaniem wiedzy w zakresie wspomagania kompetencji kluczowych swoich dzieci? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. W jakich terminach powinny być organizowane zajęcia dla Rodziców z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych dzieci?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...